JARS

MVO, impact & SROI

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen biedt marktkansen. Het leidt tot een verbeterd imago en vaak ook tot kostenbesparingen. Laat zien hoe uw bedrijf scoort op het gebied van MVO.

JARS ondersteunt bedrijven, (publieke) instellingen en overheden bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact. Dit doen wij aan de hand van drie thema’s: transparantie, verantwoorden en rationaliseren.

Transparantie

Met de resultaten van een sociale impact metingen laat u zien welke maatschappelijke impact uw activiteiten hebben op belanghebbenden en op de omgeving. Creëer bewustwording, zowel intern als extern, en communiceer transparant over de resultaten.

Verantwoorden

Maak vooraf de MVO doelen kenbaar, communiceer zowel over de doelen als de resultaten in een maatschappelijk of geïntegreerd jaarverslag en neem daarmee verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke impact die jouw bedrijf of project heeft.

Rationaliseren

Door een ‘prijskaartje’ aan sociale impact te koppelen, berekenen we de Social Return on Investment (SROI). De SROI helpt u bij het nemen van rationele (investerings)beslissingen nemen. Ook opdrachtgevers vragen in toenemende mate om inzicht in de door u gerealiseerde SROI.

MVO, impact & SROI

Wij ondersteunen bij het opstellen van MVO documentatie en we brengen sociale impact en desgewenst de Social Return on Investment (SROI) in kaart.

Sociale impact gaat over veranderingen voor zowel mensen als bedrijven. Wij meten veranderingen in een vastgestelde periode. De verkregen informatie leidt vaak tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld ten aanzien van het verdienmodel bij bedrijven en de wijze waarop lokale overheden projecten financieren.

SROI is gemonetariseerde sociale impact. We plakken dus een ‘prijskaartje’ op de gemeten sociale impact. Hiermee wordt het mogelijk om zowel financiële als niet-financiële resultaten van projecten met elkaar te vergelijken. Zodat een investeringsbeslissing wordt genomen op basis van alle effecten en niet alleen op basis van financieel resultaat.